Słupki drogowe – co oznaczają?

20 września, 2021
slupki drogowe
365
Views

Słupki drogowe występują w wielu różnych wariantach i opcjach. Są to elementy wyposażenia dróg i pobocza, które spełniają liczne funkcje w codziennym ruchu pojazdów. Ale czy znamy wszystkie rodzaje i znaczenie? Warto przyjrzeć się dokładniej tym akcesoriom drogowym. Przedstawiamy różne rodzaje słupków drogowych, ich zastosowanie i znaczenie jako elementów oznakowania jezdni.

Rodzaje słupków drogowych – cechy i zastosowanie

W zastosowaniu na drogach, jak również poza nimi na parkingach czy w strefach ruchu pieszych i rowerów możemy spotkać wiele różnych rodzajów słupków drogowych. Również sam kodeks ruchu drogowego wyróżnia kilka typów tego typu oznakowania. Jednymi z popularniejszych, a jednocześnie najczęściej spotykanych w ruchu drogowym są słupki drogowe U-2, U-12C, U-5A, U-5B, U-15B, U-21. 

Podstawową cechą większości słupków drogowych jest sposób ich montażu. Z reguły przytwierdzane są na stałe do podłoża. W zależności od modelu czy rodzaju gruntu może być to wykonane przy użyciu specjalnych śrub montażowych lub poprzez wkopanie czy zamurowanie słupka w ziemi. Słupki U-21 przyjmujące kształt tablicy kierującej nierzadko są mocowane na specjalnej stopce wykonanej z tworzyw sztucznych. To jeden z nielicznych słupków drogowych, którym można przypisać mobilność. To sprawia, że często są wykorzystywane wspólnie lub naprzemiennie z dużymi pachołkami drogowymi w czasie prowadzonych prac drogowych lub większych remontów dróg. Ponadto słupki U-5b mają odpowiednie miejsce do umieszczenia w nich znaków drogowych – najczęściej znaków nakazu lub zakazu. Dzięki temu to doskonałe oznakowanie kierujące ruchem i usprawniające go w miejscach, gdzie wykorzystanie dużego znaku drogowego jest nieuzasadnione.

Co oznaczają słupki drogowe?

Słupki drogowe w zależności od wybranego rodzaju spełniają różne funkcje i służą do oznaczania elementów dróg i poboczy. Często stosuje się je do oddzielania ciągów pieszych oraz rowerowych od dróg. Równie popularne jest wykorzystywanie słupków drogowych do uniemożliwienia wjazdu samochodów na chodniki czy ciągi piesze. Wiele modeli słupków drogowych ma opcję umieszczenia na nich znaków. W ten sposób pełnią istotną funkcję w organizacji ruchu drogowego. 

Jednak należy pamiętać, że słupki drogowe to również słupki pikietażowe, które możemy zobaczyć wzdłuż dróg w całym kraju. Chodzi o niewielkie biało-czerwone słupki wyposażone w elementy odblaskowe i oznakowane trzema rodzajami liczb. Słupki te mają ułatwiać lokalizację kierowców na drogach, szczególnie w razie konieczności wezwania służb ratunkowych czy pomocy drogowej. 

Oznakowanie słupków zostało ułożone w taki sposób, że cyfra na szczycie słupka symbolizuje numer drogi, po której się poruszamy. Znajdująca się poniżej elementu odblaskowego mniejsza liczba to kilometr tej drogi, a największa liczba na słupku pod nią to metr drogi wyrażony w setkach. Daje to możliwość szybkiego i łatwego określenia swojej lokalizacji, a służbom ratunkowym ułatwia dojazd na miejsce zdarzenia.

Article Categories:
Technologie

Comments are closed.